Xin chào mừng quý khách hàng đến với Công ty NXCOMM PTE LTD

NxComm Công ty chúng tôi vươn tới mục tiêu trở thành công ty công nghệ hàng đầu và là nhà cung cấp lớn tại Châu Á, cung cấp các dịch vụ tư vấn về “giải pháp mạng lưới thiết bị kết nối Internet” và đẩy mạnh thiết kế sản phẩm về mạng điện thoại vô tuyến.

Chúng tôi đang phát triển các sản phẩm embedded và các ứng dụng điện thoại dành cho thị trường

Ngoài ra, chúng tôi cung cấp các dịch vụ như sau:

  • Dịch vụ tư vấn về phát triển phần mềm điện tử
  • Mẫu nguồn bên trong trong việc phát triển phần mềm cài đặt
  • Dịch vụ phát triển phầm mềm ứng dụng thực tiễn
  • Phát triển thiết kế tham khảo về các sản phẩm điện tử

Khách hàng hướng tới:

  • Khách hàng tìm kiếm các ứng dụng điện tử vô tuyến cho các sản phẩm hiện hành nhằm tăng khả năng cạnh tranh.
  • Khách hàng phát triển các phần mềm điện tử ứng dụng nhằm giảm chi phí sản xuất và duy trì giá thành cạnh tranh.
  • Khách hàng sở hữu những ý tưởng sáng tạo nhằm thúc đẩy phát triển phần mềm/ phần cứng điện tử nhưng thiếu chuyên gia và nguồn nhân lực

Công ty hợp tác với nhiều khách hàng chủ chốt bao gồm:

  • Intel
  • Infineon
  • Motorola